โทยโดกุดามิ โดกุดามิเอเซีย
 
กลับหน้าหลักไทยโดกุดามิ
ข่าวสารบทความ
สั่งซื้อโดกุดามิ
สมัครสมาชิก
ติดต่อสอบถาม
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอยแก่น
โดกุนามิเอเซีย
ไทยโดกุดามิ Home | Contact us | DokudamiAsia        

สมัครสมาชิกโดกุดามิ

สมัครสมาชิกโดกุดามิเพื่อส่วนลดในการสั่งซื้อ รายได้ และสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น เงื่อนไขการสมัครเพียงส่งข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์ม แนบสำเนาบัตรประชาชน(หรือแฟกส์) พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก 200 บาท


อ่านแผนการตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดกุดามิ
ดาวน์โหลดแผนการตลาด | ระบบสายงาน


ชื่อ-นามสกุล*
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน*
หมายเลขบัตรประชาชน* (ใส่ตัวเลข 13 หลักติดกัน)
โทรศัพท์*
อีเมล์(ถ้ามี)
ไฟล์บัตรประชาชน(ถ้ามี)
ไฟล์หน้าบัญชีธนาคาร(ถ้ามี)
 

* ข้อมูลสมาชิกถือเป็นความลับสูงสุด
** ทางทีมงานอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบและดำเนินการเอกสาร 1-2 วัน
หลังจากได้รับค่าสมัครสมาชิก